HZ11/3/200GZ Kaschke Impeder Core

(دیدگاه 2 کاربر)

ذغال جوش 11 شیاردار و سوراخ دار کاشکه آلمان (هسته امپدر – Impeder Core) شار مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ کار (کویل) را به ناحیه مورد نظر جهت جوش لوله متمرکز می کند.

استفاده از ذغال جوش (هسته امپدر – Impeder Core)  راندمان فرایند درز جوش را تا حد زیادی افزایش می دهد.

ذغال جوش (هسته امپدر – Impeder Core) برای جوش با فرکانس بالا و درز جوش مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کاشکه ارائه دهنده ذغال جوش برای کاربرد های جوشکاری فرکانس بالا و درز جوش طرای شده با مواد اولیه K 2006

 

مقایسه