ولوم ده دور مولتی ترن نوعی از پتانسیومتر یا ولوم  می‌باشند، از قطعات الکترونیکی رایجی هستند، که حرکت دوار یا خطی را به تغییر مقاومت الکتریکی تبدیل می کنند. آنها را می توان در هر جایی که نیاز تنظیمات دارد استفاده کرد.

یک نوع از ولوم ها، ولوم ده دور یا مولتی ترن می باشد که امکان تنظیم با دقت بالا را فراهم می سازد.

ولوم های ده دور مانند ولوم های معمولی چرخاندن یک شفت، اما با چند چرخش به جای یک چرخش کامل کار می کنند.

برخی ولوم های ده دور دارای یک عنصر مقاومت خطی بصورت کشویی هستند توسط یک سیم پیچ و برخی دیگر عنصر مقاومت پیچشی (دورانی) می باشند.


show blocks helper