فیوز یک قطعه و وسیله‌ای حفاظتی است که در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد و آن‌ها را در برابر افزایش غیرمجاز جریان الکتریکی محافظت می‌کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد واکنش فیوز قطع جریان الکتریکی خواهد بود و قطع جریان، دیگر قسمت‌ها آسیب نخواهند دید.

در الکترونیک و مهندسی برق امروز، هزاران طرح مختلف فیوز برای ولتاژ و جریان‌های ویژه، ظرفیت و زمان واکنش؛ بسته به کاربرد آن، طراحی و تولید شده‌است.

اتصال کوتاه، اضافه‌بار، بارهای نامتقارن یا خرابی دستگاه، دلایل اصلی عمل کردن فیوز هستند.

فیوزهای نیمه هادی به عنوان فیوزهای فست یا فیوز های یکسو کننده شناخته می شوند.

آنها بسیار سریع عمل می کنند ، محدود کننده جریان ، هستند.

در مدارات قدرت برای محافظ از قطعات قدرت از  فیوز های نیمه هادی استفاده میگردد.


show blocks helper