ذغال جوش (هسته امپدر – Impeder Core) از اجزای اصلی برای تولید لوله و پروفیل می باشد.

در واقع ذغال جوش (هسته امپیدر – Impeder Core) به عنوان هسته اصلی برای القای از کویل به عنوان اولیه و پروفیل به عنوان بخش ثانویه در سیستم درز جوش می باشد.

ذغال جوش (هسته امپیدر – Impeder Core) شار مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ کار (کویل) را به ناحیه مورد نظر جهت جوش لوله متمرکز می کند. در نتیجه ، استفاده از ذغال جوش (هسته امپیدر – Impeder Core)  راندمان فرایند درز جوش را تا حد زیادی افزایش می دهد.

ذغال جوش (هسته امپدر – Impeder Core) برای جوش با فرکانس بالا و درز جوش مورد استفاده قرار می گیرد.

انتخاب ذغال جوش (هسته امپیدر – Impeder Core) مناسب تأثیر قابل توجهی در بهره وری، کیفیت جوش، توان مصرف شده (مصرف انرژی بهتر) و کیفیت درز جوش دارد.

کاشکه ارائه دهنده ذغال جوش برای کاربرد های جوشکاری فرکانس بالا و درز جوش طراحی شده با مواد اولیه K 2006

مهمترین ویژگی ها در انتخاب ذغال جوش (هسته امپدر – Impeder Core)

چگالی شار زیاد در ترکیب با دمای بالای کوری (Curie Temperature) ، بیشترین نیاز جوشکاری فرکانس بالا (بالاترین توان) را فراهم می کند.

توان تلفاتی پایین هسته در فرکانس بالا باعث عدم افزایش دما هسته می شود در نتیجه باعث افزایش چگالی شار اشباع در محل القا می شود.

چگالی شار بالا در محدوده دما تا 150 درجه سانتیگراد است

توان تلفاتی پایین تلفات کم مصرف در محدوده فرکانس تا 500 کیلوهرتز

نفوذپذیری بالا

ثبات نفوذپذیری در فرکانس بالا تا 1 مگاهرتز

انواع ذغال جوش ( Impeder Core- هسته امپیدر)

کاشکه ارائه دهنده رنج وسیعی از ذغال جوش ( Impeder Core- هسته امپدر) برای جوشکاری فرکانس بالا، ذغال جوش ( Impeder Core- هسته امپیدر) کاشکه آلمان را میتوان در 5 نوع دسته بندی نمود

  • ذغال جوش شیاردار و سوراخ دار (KRSH)
  • ذغال جوش شیاردار (KRS)
  • ذغال جوش بدون شیاردار و بدون سوراخ دار (KR)
  • ذغال جوش سوراخ دار (KRH)

show blocks helper